Enabot Ebo Air viedo kompanjonu robotu sacensības – noteikumi un nosacījumi

Piedaloties Akcijā, jūs piekrītat ievērot šos noteikumus un nosacījumus (šie Noteikumi un nosacījumi). Pieteikuma veidlapas vai e-pasta aizpildīšana un iesniegšana arī tiks uzskatīta par t…